tar

简介

归档工具,和cpio类似

选项

  • -c 创建归档
  • -f 指定归档文件
  • -j 调用bzip2压缩或者解压归档
  • -l 查看归档内容
  • -x 解压归档
  • -z 调用gzip压缩或者解压归档

示例

打包压缩文件:

tar -czf foobar.tar.gz foo bar

解压文件:

tar -xzf foobar.tar